Bokföring

Löpande bokföring görs i våra egna program eller i ett webbaserat program, alternativt i kundens egna system 
på plats.


Rapportering
För att Du ska kunna följa företagets resultat och ställning får du
löpande tillgång till de rapporter du behöver.
För företag med speciella behov bygger vi kundunika rapportpaket.

Momsdeklaration
Det finns knappast något som är så besvärligt som momsregler.
Det finns massor av fallgropar som kan bli väldigt kostsamma i form
av skattetillägg. Vi ser till så att företagets moms hanteras på rätt
sätt och blir riktigt deklarerad.

Arbetsgivardeklaration
Arbetsgivaravgift och skatt ska beräknas och betalas varje månad.
Vi hjälper till med att upprätta en arbetsgivardeklaration på individnivå
och med fullmakt lämnar vi in den elektroniskt.