Fakturering                         


Vi erbjuder faktureringsrutiner som passar det enskilda företaget. Underlag kan vara följesedel, order eller liknande. Vill man hellre ha en sofistikerad statistikuppföljning så väljer man kanske att fakturera via artikelregister. Det finns lika många sätt att göra detta som det finns företag. Fråga oss om vad som är bäst för Ditt företag.

Kundreskontra
Kundreskontran är grunden till en bra uppföljning av utestående kundfordringar. Vi håller koll på den och ser till att den alltid är avstämd. Inbetalningar från kunden kan vi hantera på olika sätt, allt från traditionell bank- och plusgiroavi till filöverföring från Bank-eller Plusgiro.

Betalningsbevakning/Kravrutiner
Ibland händer det att man inte får betalt i tid. Då ser vi till att skicka påminnelser. Självklart skickar vi också räntefakturor till kunder som betalt för sent. Blir det nödvändigt så skickar
vi fordringarna vidare till inkassoföretag som vi samarbetar med. Allt för effektivast möjliga kredithantering.