Löner

Löneredovisning
Genom valfri form av inrapportering från företagets anställda - från papper till webregistrering -
ser vi till att lönen blir riktigt beräknad och att rätt skatteavdrag görs. Vill Du hellre att vi kommer ut till Ditt företag och jobbar i företagets lönesystem så går det alldeles utmärkt.

Semesterlönehantering
Vi ser till att semesterlönen blir riktigt beräknad.

Beräkning och redovisning av förmåner och liknande
Traktamenten, kostförmån, bilförmån, skattepliktiga bilersättningar - listan kan göras lång.
Vi kan regellsystemet och ser till att beräkningarna blir riktiga.
 
Skatte- och avgiftsredovisning
Arbetsgivaravgifter och innehållna skatter ska beräknas och inbetalas. Reglerna blir allt mer komplicerade med olika procentsatser beroende på de anställdas ålder eller var man driver sitt företag.

Kontrolluppgifter
Varje år ska kontrolluppgifter upprättas och lämnas till Skatteverket. Avstämning ska göras med lönesystemet och bokföringen för att kontrollera att allt blir riktigt. Det sköter Boksluts Bolaget åt Dig.