Bokslut

Oavsett om företaget är ett AB eller
annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut.
Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag.
Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och
tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.
Har företaget använt eget redovisningsprogram för den löpande bokföringen
importerar vi automatiskt in alla underlag i vårt bokslutsprogram.

Årsredovisning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning.
Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. 
Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter etc
och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.